حلال ترک اکوسالونت MASTER INK

MASTER INK
جوهر اکوسالونت
270000
  • __SepehrSimpleProduct__
رنگینه های پایه حلالی یا سالونت دای ها در اصطلاح تجاری فت یا Fat نامیده می شوند. فت ها در آب نامحلول می باشند. کیفیت یک حلال سالونت یا فت به رسوب نکردن آن یا حلالیت بهتر آن در محمل مربوطه بستگی دارد. فت ها در رنگی کردن پلیمر ها و پلاستیک های مهندسی ، صانیع رنگ و رزین، پوشش های چوب، مرکب چاپ ،لاک ها، روغن های صنعتی، گریس، سوخت های موتورهای بنزینی و گازوئیلی مورد استفاده قرار می گیرند.

حلال سالونت به چه معناست ؟

رنگینه های پایه حلالی یا سالونت دای ها در اصطلاح تجاری فت یا Fat نامیده می شوند. فت ها در آب نامحلول می باشند. کیفیت یک حلال سالونت یا فت به رسوب نکردن آن یا حلالیت بهتر آن در محمل مربوطه بستگی دارد. فت ها در رنگی کردن پلیمر ها و پلاستیک های مهندسی ، صانیع رنگ و رزین، پوشش های چوب، مرکب چاپ ،لاک ها، روغن های صنعتی، گریس، سوخت های موتورهای بنزینی و گازوئیلی مورد استفاده قرار می گیرند.

مولکول های فت ها غیر قطبی یا کم قطبی می باشند. فت ها یا همان حلال سالونت عمدتا از خانواده مواد رنگزای آزو، آنتراکینون ها، فتالوسیانین ها ،تری آریل متان، مواد رنگزای دیسپرس ،مواد رنگزای کمپلکس فلزی می باشند. به این نکته توجهداشته باشید که فت ها بر خلاف سایر مواد رنگزا فاقد گروه های قطبی حل شونده از قبیل کربوکسیلیک اسید، سولفونیک اسید و گروه آمونیوم چهارتایی در مولکول خود می باشند.

در برخی موارد استثنایی کاتیون فلزی می تواند در کنار آنیون مولکول قرار بگیرد. و تشکیل رنگینه حلالی را بدهند. اسامی فت ها با کلمه Solvent و فام رنگی که آن را تشکیل می دهد شروع می شود.

حلال سالونت کجاها کاربرد دارد؟

از حلال ‌ها در محصولات اسپری، رنگ ‌های پارچه و قلم‌ های نشانه ‌گذاری، چسب ‌ها، مواد شیمیایی عکاسی استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ ترین کاربردهای سالونت در تولید بیشتر جوهرها و رقیق‌کننده‌ های آن‌ ها می باشد. به همین خاطر هم هست که این دسته از جوهرها را با نام سالونت می‌شناسیم. اگر چه واژه فارسی حلال وجود دارد اما از آنجا که اهالی صنعت چاپ با واژه سالونت آشناتر هستند ما هم در ادامه از همین واژه استفاده می‌کنیم.

 

مشخصات فنی

حلال ترک اکوسالونت MASTER INK

    نظرات کاربران
    ارسال نظر