رول ترنس پرنت 120 میکرون 106.7cmx30m

رول کیلیر فیلم(ترنس پرنت)
چاپ ترنسپرنتTransparent به چاپ بر روی سطح شفاف مانند طلق، چاپ ترنسپرنت گفته می شود. این نوع از چاپ برای بسته بندی هایی استفاده میگردد که به دلایل مختلف از جمله زیبایی شناسی یا به دلیل کاربری خاص، خواهان نمایش کامل محتویات داخل بسته بندی هستند. چاپ ترنسپرنت از جهاتی مانند مواد اولیه به چاپ متالایز شبیه هستند. در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان، چاپ ترنسپرنت با استفاده از مواد اولیه خاص مانند مرکب های یووی چاپ و تولید می گردد.

چاپ ترنسپرنت به چاپ بر روی سطح شفاف مانند طلق، چاپ ترنسپرنت گفته می شود. این نوع از چاپ برای بسته بندی هایی استفاده میگردد که به دلایل مختلف از جمله زیبایی شناسی یا به دلیل کاربری خاص، خواهان نمایش کامل محتویات داخل بسته بندی هستند. چاپ ترنسپرنت از جهاتی مانند مواد اولیه به چاپ متالایز شبیه هستند. در مجتمع چاپ و بسته بندی نگارستان، چاپ ترنسپرنت با استفاده از مواد اولیه خاص مانند مرکب های یووی چاپ و تولید می گردد.

مشخصات فنی

رول ترنس پرنت 120 میکرون 106.7cmx30m

    نظرات کاربران
    ارسال نظر