چاپ ترنسپرنت(ترانس پرنت)

1400/07/24  
چاپ ترنسپرنت نقش برآینه و شیشه زدن را هم در شعر فارسی سراغ داریم و هم معماری خوش ذوق ایرانی. همینطور در آن شیشه های نقاشی شده ی به کار رفته در تزئینات کاخ های قاجاری. جالب است بدانیم که این شاخه از هر نقاشی هنوز هم فعال است. اما امروزه بیشتر در حیطه ی صنعت چاپ. چاپ ترنسپرنت یا چاپ شیشه ای گونه ای از چاپ ایندور است که حاصلش مانند شیشه شفافیت دارد. در این روش، تصویر، روی ورقی شیشه مانند قرار می گیرد به گونه ای که آن سویِ چاپ کاملاً قابل رویت است.

چاپ ترنسپرنت(ترانس پرنت)


سایر مقالات