رول پارچه سوزنی عالی
  • رول پارچه سوزنی پلاتر(ضدآب) ١5٠ گرم 107cm x30m

    رول پارچه کانواس سوزنی عرض 106 طول 30 متر

    رول پارچه سوزنی یا رول کانواس طرح دار برگرفته از طرح کاغذ های بافت دار که با طراحی بسیار جالب و دارای بافت های مربع کوچک شباهت دارد و مخصوص طرح های خاصی هستند که مورد پسند سلیقه های بسیار خاص می باشد. این نوع کاغذ که به اسم رول پارچه سوزنی معروف است و قابلیت چاپ با دستگاهای پلاتر و سازگار با جوهر های دای و پیگمنت میباشد.

  • پارچه سوزنی

    پارچه سوزنی

    رول پارچه سوزنی رول پارچه سوزنی نوعی از کاغذ با طراحی بسیار جالب که به نوعی پارچه با بافت های بسیار درشت شباهت دارد و مخصوص طرح های خاصی است که مورد پسند سلیقه های بسیار خاص می باشد. این نوع پارچه که به اسم کنواس سوزنی معروف است دارای بافت های ریز و درشت میباشد