290000 85000
مارک

تحریر

نوع نمایش :
5 کالا
تحریر 106cm x100m ٨٠ گرم  - Writing 106cm x100m ٨٠ g
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تحریر 106cm x100m ٨٠ گرم

Writing 106cm x100m ٨٠ g

کاغذ تحریر پر مصرف ترین کاغذ در جهان و ایران به شمار می رود که با خمیر شیمیایی برگ درختان ساخته می شود
و دارای سطحی صاف و روشن، مقاومت زیاد و ماندگاری بالا می باشد.
همچنین در اندازه های مختلف و به صورت رول و بند و شیت تهیه میگردد که مصارف بسیار زیادی در چاپخانه ها و نوشتار خانگی دارد.
یکی از مهم ترین مزیت های آن قیمت پایین آن به نسبت بقیه کاغذ ها می باشد به همین خاطر در چاپ کتاب و دفتر هم استفاده میشود.
گفتنی است سایز های رول که با عرض های 60.90.106 و …طول 30 و 45 متر عرض
290000
 تحریر90cm x100m  ٨٠ گرم  - Roll of writing paper 90 cm x100m ٨٠ g
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تحریر90cm x100m ٨٠ گرم

Roll of writing paper 90 cm x100m ٨٠ g

کاغذ تحریرRoll of writing paper پر مصرف ترین کاغذ در جهان و ایران به شمار می رود که با خمیر شیمیایی برگ درختان ساخته می شود
و دارای سطحی صاف و روشن، مقاومت زیاد و ماندگاری بالا می باشد.
همچنین در اندازه های مختلف و به صورت رول و بند و شیت تهیه میگردد که مصارف بسیار زیادی در چاپخانه ها و نوشتار خانگی دارد.
یکی از مهم ترین مزیت های آن قیمت پایین آن به نسبت بقیه کاغذ ها می باشد به همین خاطر در چاپ کتاب و دفتر هم استفاده میشود.گفتنی است سایز های رول که با عرض های 60.90.106 و …طول 3
270000
 تحریر106cm x45m ٨٠ گرم  - Writing 106 cm x45m ٨٠ g
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تحریر106cm x45m ٨٠ گرم

Writing 106 cm x45m ٨٠ g

کاغذ تحریرRoll checklists پر مصرف ترین کاغذ در جهان و ایران به شمار می رود که با خمیر شیمیایی برگ درختان ساخته می شود
و دارای سطحی صاف و روشن، مقاومت زیاد و ماندگاری بالا می باشد.
همچنین در اندازه های مختلف و به صورت رول و بند و شیت تهیه میگردد که مصارف بسیار زیادی در چاپخانه ها و نوشتار خانگی دارد.
یکی از مهم ترین مزیت های آن قیمت پایین آن به نسبت بقیه کاغذ ها می باشد به همین خاطر در چاپ کتاب و دفتر هم استفاده میشود.
گفتنی است سایز های رول که با عرض های 60.90.106 و …طول
125000
تحریر 90cm x45m ٨٠ گرم  - Writing 90cm x45m ٨٠ g
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تحریر 90cm x45m ٨٠ گرم

Writing 90cm x45m ٨٠ g

کاغذ تحریر پر مصرف ترین کاغذ در جهان و ایران به شمار می رود که با خمیر شیمیایی برگ درختان ساخته می شود
و دارای سطحی صاف و روشن، مقاومت زیاد و ماندگاری بالا می باشد.
همچنین در اندازه های مختلف و به صورت رول و بند و شیت تهیه میگردد که مصارف بسیار زیادی در چاپخانه ها و نوشتار خانگی دارد.
یکی از مهم ترین مزیت های آن قیمت پایین آن به نسبت بقیه کاغذ ها می باشد به همین خاطر در چاپ کتاب و دفتر هم استفاده میشود.
گفتنی است سایز های رول که با عرض های 60.90.106 و …طول 30 و 45 متر عرض
115000
 تحریر 60cmx45m ٨٠ گرم  - Roll check plot
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تحریر 60cmx45m ٨٠ گرم

Roll check plot

کاغذ تحریر پر مصرف ترین کاغذ در جهان و ایران به شمار می رود که با خمیر شیمیایی برگ درختان ساخته می شود
و دارای سطحی صاف و روشن، مقاومت زیاد و ماندگاری بالا می باشد.
همچنین در اندازه های مختلف و به صورت رول و بند و شیت تهیه میگردد که مصارف بسیار زیادی در چاپخانه ها و نوشتار خانگی دارد.
یکی از مهم ترین مزیت های آن قیمت پایین آن به نسبت بقیه کاغذ ها می باشد به همین خاطر در چاپ کتاب و دفتر هم استفاده میشود.
گفتنی است سایز های رول که با عرض های 60.90.106 و …طول 30 و 45 متر عرض
85000
loading

در حال بازیابی ...