کاغذ عکس

نوع نمایش :
14 کالا
رول کاغذ ساتین ٢٧٠ گرم 112cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ ساتین ٢٧٠ گرم 112cm x30m

ویژگی های چاپ ساتین
کاغذ ساتین (عالی برای چاپ متن و عکس)
از آنجا که سطح درخشندگی کمتری دارد ، همان سطح کاغذ براق را ندارد و اغلب برای کارهایی که مخلوطی از متن و عکس هستند ترجیح داده می شود زیرا چاپی با کیفیت بالا ایجاد می کند.ویژگی اصلی آن عدم براق شدن مناطق چاپ نشده ، کمی براق شدن مناطق چاپ شده می باشد.
معایب چاپ ساتین
کاغذ ساتین متفاوت تر از کاغذ براق می باشد ، چون نور کمی بر روی سطح آن منعکس می شود.این مزیت زمانی به دردتان می خورد که شما عکس هایتان را به نمایش بگذارید.
1900000
رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 106cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 106cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
1900000
رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 61cm x30m - ,,
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 61cm x30m

,,

کاغذ لاستر از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای مات که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ لاستر با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.,,
1100000
رول فتوگلاسه ١٨٠ گرم 106cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ١٨٠ گرم 106cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
500000
رول فتوگلاسه ١٨٠ گرم 91.4cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ١٨٠ گرم 91.4cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
470000
رول کاغذ سیلک٢٧٠ گرم ٧٢cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ سیلک٢٧٠ گرم ٧٢cm x30m

کاغذ سیلک از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای مات که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی برجسته موجود در کاغذ سیلک با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
1300000
رول کاغذ سیلک ٢٧٠ گرم 61cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ سیلک ٢٧٠ گرم 61cm x30m

کاغذ سیلک از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای مات که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی برجسته موجود در کاغذ سیلک با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
1100000
رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 152cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 152cm x30m

کاغذ لاستر از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای مات که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ لاستر با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
2700000
رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 112cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 112cm x30m

کاغذ لاستر از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای مات که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ لاستر با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
2000000
رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 72cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول کاغذ ساتین٢٧٠ گرم 72cm x30m

1300000
رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 152cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 152cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
2700000
رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 112cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 112cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
2000000
رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 72cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 72cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
1300000
رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 61.4cm x30m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

رول فتوگلاسه ٢٧٠ گرم 61.4cm x30m

کاغذ فتو گلاسه از انواع کاغذهای با کیفیت بوده و در تهیه آن از کوتینگ ویژه ای که از ژلاتین استفاده میشود و به دلیل لایه خاص روی آن از لطافت و درخشندگی خاصی بهره می برد. لایه ژلاتینی موجود در کاغذ گلاسه با ترکیب شدن با جوهر چاپی به کیفیت رنگی اثر چاپی کمک ویژه ای میکند.
1100000
loading

در حال بازیابی ...