• تونر کاتریج کونیکا مینولتا TN611

تونر کاتریج کونیکا مینولتا TN611

تونر کاتریج
6300000
  • __SepehrSimpleProduct__
تونر پودری است که داخل کارتریج چاپگر های لیزری ریخته می شود.کارتریج همان منبع رنگ چاپگرها است وچاپگر های جوهر افشان و لیزری هر دو از کارتریج استفاده می کنند اما در کارتریج جوهر افشان ها جوهر و در لیزری ها تونر می ریزند یکی از خوبی های تونر این است که دیر خشک می شود و عمر بیشتری نیز نسبت به کارتریج دارد ولی قیمت ان نیز بسیار بیشتر از کارتریج چاپگر های جوهر افشان است و این در کارتریج چاپگر های جوهر افشان کاملا فرق دارد.

تونر پودری است که داخل کارتریج چاپگر های لیزری ریخته می شود.کارتریج همان منبع رنگ چاپگرها است وچاپگر های جوهر افشان و لیزری  هر دو از کارتریج استفاده می کنند اما در کارتریج جوهر افشان ها جوهر و در لیزری ها تونر می ریزند یکی از خوبی های تونر این است که دیر خشک می شود و عمر بیشتری نیز نسبت به کارتریج دارد ولی قیمت ان نیز بسیار بیشتر از کارتریج چاپگر های جوهر افشان است و این در کارتریج چاپگر های جوهر افشان کاملا فرق دارد.

مشخصات فنی

تونر کاتریج کونیکا مینولتا TN611

    نظرات کاربران
    ارسال نظر